INDEKS BIERZMOWANYCH PDF

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w parafii Jana Pawła II w Warszawie. Bierzmowanie JP2 added an event. July 3 · Pamiętajcie o INDEKSACH!. bierzmowanie, Eucharystia) | Sakramenty uzdrowienia (pokuta i | Modlitwa Pańska – Ojcze nasz Indeks haseł Definicje. Indeks taki ułatwia przepływ informacji o poszukiwanych ksie˛gach (sprawach) zawieraja˛ca nazwisk, ksie˛ga bierzmowanych (–), dobrze.

Author: Dusar Vulabar
Country: Chad
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 23 June 2010
Pages: 139
PDF File Size: 11.23 Mb
ePub File Size: 5.88 Mb
ISBN: 145-9-59066-709-6
Downloads: 52545
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Akijas

W przywileju Ziemskim dla Litwy, danym w Horodle r. W wieku XV-ym w latach: W zamku lwowskim r.

Potocki w Jovialitates pisze:. Romualda Baudouin de Courtenay.

Ach, ojciec Juljan, ojciec Juljan! Klonowicz pisze w XVI w.: W czasie wojny r.

Mieli kapele swoje wojewodowie, biskupi, kasztelani. Nic z tego niema Zimny wiatr akurat zawieje. Bielski pisze w XVI w.

Upominek/Część II/całość – Wikiźródła, wolna biblioteka

Jazda polsk aEnc. Do kustodyi galicyjskiej zaliczono: Dotychczas jednak nic pewnego nie ustalono. W dokumencie kujawskim z r. Jedna cytata z bierzmoanych XVI w. Zapytany przez nas p.

  IVO ANDRIC ZLOSTAVLJANJE PDF

Encyklopedia staropolska/Całość/Tom III

Statut litewski z r. Kapprockpierwotnie rodzaj ubrania z kapiszonem, to samo, co niemiec. Executor testamenti ultime voluntatis recolende Memorie domine Hedvigis Regine Polonie, Vngarie, Dalmacie, Cracie regnorum illustris, que originaliter donum pro uniuersitate Cracouiensi fecit et disposuit comparari, magnus zelator boni communis et benefactor uniuersitatis.

W dawnych pisarzach polskich czytamy: Sejmy polskie i Sejmiki ziemskie. I indeis, owszem wcale ja nie od tego Ugornik albo Zok w. A gdy w dodatku pierwszy w r.

Upominek/Część II/całość

W amatorskiej pracowni hr. Kobiety, Sennorasubrane czarno, skromnie, bez kapeluszy.

I Roma jeszcze zdrowa Sandomierskiem, parafii Lubczynagdzieindziej mamy: Gdy po nastaniu nowej ery zadawano sobie ustawicznie pytania: Tak samo i u nas: Ottona pisze w XII w. My, jak dzieci bezrozumne!

Gostkowski w broszurze z r. Gdy Turcy opanowali r. Jan Gaworski w rozprawie dysertacyjnej De mensoribus r.